Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Alle Chronoscholen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht

Betrokkenheid ouders

In ons samenwerkingsverband hebben ouders een belangrijke plaats. We vinden het belangrijk dat ouders aanwezig zijn tijdens de leerlingbesprekingen van de CAT (Commissie Arrangeren en Toewijzen). Daarom ontvangen ouders een uitnodiging voor deze besprekingen wanneer hun kind hier besproken wordt. Ouders zijn ook afgevaardigd in de ondersteunigsplanraad (OPR). Op deze wijze hopen we de betrokkenheid bij het samenwerkingsverband te kunnen vergroten.

Op de website www.passendonderwijs.nl is belangrijke algemene informatie voor ouders te vinden