Raad van toezicht

De heer S.F. van der Veen – voorzitter


Mevrouw W. Dunnink-Jentink – lid


De heer E.S.P. van de Grampel – lid


De heer W.E. Boonstra – lid


De heer B. Jonkers – Vicevoorzitter


Mevrouw K. Ekkel – notuliste