Informatie voor (aanstaande) ouders

We verheugen ons er over dat u onze website bezoekt. Aanmelden van uw zoon of dochter kan bij de basisschool van uw keuze. Neem daarvoor contact op met de directeur van de betreffende basisschool. Zie hiervoor de welkomstpagina of de menu-optie Scholen. U kunt via deze opties ook de websites van de scholen bekijken.

Veld, Vaart en Vecht

Alle Chronoscholen vallen onder het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Meer informatie hierover vindt u onder de menu-optie SWV VVV.

Andere links voor ouders:
Informatie over de onderwijskwaliteit van scholen is te vinden op de pagina van de Onderwijsinspectie.
Een speciale pagina is gewijd aan het werk van de vertrouwensinspecteur.

Naar Veld, Vaart en Vecht Naar Onderwijsinspectie