Missie: ‘Ruimte om te leren’

Dit zijn wij:
Alle kinderen verdienen het beste onderwijs. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdient gelijke kansen om die te ontplooien. Op onze scholen krijgen de kinderen ruimte om het leren voor het leven van vandaag en morgen vorm te geven. Zo stimuleren we kinderen om zelf de koers uit te zetten voor hun toekomst.

Dit zijn wij Koersplan 2022 - 2026

Identiteit

Dit geloven wij:
Chrono staat voor een levensbeschouwelijk fundament met de Bijbel als grondslag. Dit betekent dat de Bijbel als grondslag richtinggevend is voor de inrichting van het onderwijs en het omgaan met elkaar binnen de stichting. Geloof, respect en vertrouwen staan centraal binnen de stichting. Ze vormen de centrale leidraad voor het leven en werken en zijn bepalend voor de grondhouding van alle medewerkers in de uitvoering van de onderwijstaken.

Visie

Dit beloven wij:
We dragen voor alle leerlingen die ingrediƫnten aan die nodig zijn om ze te voeden met de vaardigheden, houdingen en inzichten die hen helpen om zich goed te ontwikkelen en in de toekomst adequaat te functioneren in onze snel veranderende wereld. Vaardigheden die ze nodig hebben om een leven lang te blijven leren en hun talenten op een bestendige manier te ontwikkelen. Hierin worden ze begeleid door krachtige medewerkers gericht op het realiseren van goed onderwijs.
Iedere Chronoschool kleurt vanuit de eigen autonomie haar eigen onderwijskundig profiel in. Chrono wil een beschermende en stimulerende ‘paraplu’ zijn vanuit gezamenlijk geformuleerde

kernwaarden:
geloof en talenten,
reflecteren en verbeteren,
samenwerken en verbinden,
verantwoordelijkheid en openheid,
uitdaging en toekomst.