Samenwerkings
verband

     

 
Afdeling Hardenberg
 
Per 1 augustus 2014 ging het voormalig Samenwerkingsverband rond de Prof. Waterinkschool over in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Hardenberg” wordt gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg.
Doel van het samenwerkingsverband en de “Afdeling Hardenberg” is de zorg zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven.
Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.
De “Afdeling Hardenberg” stimuleert de daartoe al in gang gezette ontwikkeling waarbij scholen en met name ook individuele leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van met name die kinderen die extra zorg behoeven. Het zal duidelijk zijn dat de vertaling van de "grote lijn" per school verschillend is. Elke school ontwikkelt een eigen leercultuur (pedagogisch en didactisch) waarin de betrokken school zelf verantwoordelijk is voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering.
Binnen de “Afdeling Hardenberg” fungeert de Prof. Waterinkschool als een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen waarvoor binnen de eigen school de condities voor een goede afstemming op de onderwijsbehoeften onvoldoende zijn. Met ingang van de cursus 2013-2014 is er bovendien in zowel Coevorden als Hardenberg een speciale deeltijd-voorziening (een dagdeel per week) voor excellente leerlingen.

Meer informatie vindt u op de website van het SMW Veld, Vaart & Vecht:
http://www.veldvaartenvecht.nl/

Download hier het: 
Afdelingsplan 2014-2016



Deelnemende besturen:

 

   Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono in de gemeente Hardenberg

   Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Coevorden

       Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Lutten

  Vereniging tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Schuinesloot

 Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de Bijbel te Bruchterveld

       Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te Sibculo

 
 
 
 

Het bestuur van het
samenwerkingsverband
bestaat uit de volgende personen:

* De heer H. Brink (voorzitter
College van Bestuur Chrono)

* De heer P. van Kesteren (namens
VPCPO scholen te Coevorden)

* De heer J. Bakker (namens de
vier onafhankelijke besturen)

* Mevrouw E. Terbach (adviseuse)

Stuurgroep:

* Mevrouw E. Terbach (coördinatrice) 
email: elize.terbach@ijsselgroep.nl

* De heer J. Bakker (dir. van
CBS de Wiekslag - Bruchterveld)

* De heer D. Elzing (dir. van
CBS De Fontein - Sleen)

* De heer A. Renting (dir. van
SBO Prof. Waterinkschool - H'berg)

* De heer B. Warmink (dir. van
CNS Balkbrug - Balkbrug)

* Mevrouw S. Katerberg (dir. van
CBS Willem Alexander - Dalerpeel)

* Mevrouw R. Jurgens (IB-er van
CBS ’t Kompas - Radewijk en
CBS De Spreng-El - Ane)

*Mevrouw P. Hepping (IB-er van
CBS dr Picardt – Coevorden en 
CBS Mijndert v.d. Thijnen, Coevorden)

Scholen:


CHRONO-scholen:

CSBO Professor Waterinkschool - Hardenberg

CBS De Akker - Gramsbergen

CNS Balkbrug - Balkbrug

CBS De Spreng-El - Ane

CBS 't Kompas - Radewijk

CBS Ds. Koningsbergerschool - Bergentheim

CBS Rheezerveen - Rheezerveen

CBS De Bron - De Krim

CBS De Vlinder - Hardenberg

CBS De Elzenhof - Hardenberg

CBS de MarsWeijde - Hardenberg

CBS De Ark - Dedemsvaart

Chr. Daltonschool De Groen - Dedemsvaart

CBS De Regenboog - Dedemsvaart

CBS Bloemenhof Hardenberg

Zelfstandige scholen:

CNBS De Wegwijzer - Schuinesloot

CBS De Wiekslag - Bruchterveld

CBS De Fontein - Lutten

CNBS Windesheim - Sibculo

VPCBO-scholen:
CBS De Fontein Sleen

CBS Rehoboth - Gees

CBS De Kiel - De Kiel

CBS De Wegwijzer - Geesbrug

CBS De Schutse - Aalden

CBS De Slagkrooie - Schoonoord

CBS Willem-Alexanderschool - Dalerpeel

CBS Mijndert van der Thijnenschool - Coevorden

CBS Paul Kruger - Coevorden

CBS Dr. Picardt - Coevorden