Commissie voor Arrangeren en Toewijzen

De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is ondermeer verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen

Toewijzen:

De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is ondermeer verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor sbo van de afdeling (SBO De Oase) kan dat ook een school voor so zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij een andere school in aanmerking komt als “partner” betrokken bij een eventuele verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken deel uit van de CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt dan kunnen zij binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing.

Adviseren:

Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijszorg en jeugdzorg van belang is kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. Hiervoor maakt een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Coevorden of Hardenberg deel uit van de CAT. In het ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De bespreking in de CAT sluit aan op de zorgteams zoals deze in alle scholen van onze afdeling functioneren.

Commissie voor Arrangeren en Toewijzen – CAT:
Voorzitster: Mevr. Elize Terbach

[email protected]

Secretariaat CAT

SWV Veld, Vaart & Vecht, afdeling Hardenberg

Mevr. Margreet Rooseboom

p/a Stelling 8d

7773 ND Hardenberg

0523 272821

[email protected]