De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

De heer J. Rieks

 

voorzitter

Mevrouw J. Meijer

 

lid

De heer H.M. Claessen

 

lid

De heer R. van de Klippe

 

lid

De heer E.M. Mulder

 

lid

De heer H.J. Waterink

 

lid

Mevrouw K. Ekkel

 

notuliste