De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 

De heer H.M. Claessen

 

voorzitter

Mevrouw J. Meijer

 

lid

De heer E.S.P. van de Grampel

 

lid

De heer W.E. Boonstra

 

lid

De heer S.F. van der Veen

 

lid

 

 

 

Mevrouw K. Ekkel

 

notuliste